Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Πολιτική Ακύρωσης & Επιστροφής

Ακύρωση Παραγγελίας

Η εκ μέρους του πελάτη ακύρωση της παραγγελίας του λόγω μεταμελείας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή.
Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail)  στην διεύθυνση info@clickcleaning.gr, και ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. Η ακύρωση δεν γίνεται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους του clickcleaning.gr με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τον πελάτη.

Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και το clickcleaning.gr την έχει ήδη εισπράξει, τότε οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία αφού αφαιρεθούν τα τραπεζικά έξοδα και τα τυχόν έξοδα μεταφοράς.

Η επιστροφή χρημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που εκτελέσατε την πληρωμή εκτος της αντικαταβολής.

Σε περίπτωση που έχει δοθεί εντολή πληρωμής εκ μέρους του πελάτη αλλά τα χρήματα δεν έχουν εισπραχθεί από την εταιρεία μας (όπως πχ. στην περίπτωση εντολής χρέωσης πιστωτικής κάρτας όταν όμως η Τράπεζα δεν έχει ακόμα καταβάλει το τίμημα στην clickcleaning.gr), τότε η clickcleaning.gr υποχρεούται εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών να επισπεύσει κάθε απαραίτητη ενέργεια και δήλωση προς κάθε αρμόδιο φορέα (Τράπεζα κλπ) για τη γνωστοποίηση της ακύρωσης της παραγγελίας και την υποχρέωση απόδοσης κάθε χρεωθέντος σε βάρος του πελάτη ποσού. Στην περίπτωση αυτή η clickcleaning.gr θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει σύννομα τις υποχρεώσεις της, και η αναίρεση κάθε χρέωσης θα γίνει με βάση τους όρους της σύμβασης που συνδέει τον πελάτη με τον τρίτο αυτό φορέα (Τράπεζα κλπ) και η clickcleaning.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το χρόνο επιστροφής ή αντιλογισμού κάθε σχετικής χρέωσης.

Αν η παραγγελία έχει εκτελεστεί (κι έχουν εκδοθεί ανάλογα παραστατικά) και ο πελάτης εξακολουθεί να επιθυμεί να ακυρώσει την παραγγελία, τότε υπόκειται στους όρους Επιστροφής Προϊόντων.

*Το clickcleaning.gr διατηρεί το δικαίωμα να παραδίδει τα προϊόντα του σε διαφορετική συσκευασία από την φωτογραφιζόμενη εφόσον το προϊόν παραμένει ταυτόσημο με αυτό που έχει επιλεγεί από τον πελάτη χωρίς πρότερη ειδοποίηση (καθώς οι εταιρίες παραγωγής ενδέχεται να αλλάζουν τις μακέτες τους).

Επιστροφή Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αλλαγή των προϊόντων που αγοράσατε, εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα.

Αλλαγές θα γίνονται δεκτές εφόσον το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί, βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και συνοδεύεται από τα όποια καρτελάκια της κατασκευάστριας εταιρείας, όπως επισης με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Το δέμα θα πρέπει να συσκευαστεί για να μην δημιουργηθούν φθορές, κατά την μεταφορά, στο προϊόν ή την συσκευασία.

Το κόστος των μεταφορικών της επιστροφής της παραγγελίας, αλλά και της νέας αποστολής, επιβαρύνει τον πελάτη.

Σε περίπτωση αλλαγής επιβάλεται να αποστέλλεται το αίτημα σας γραπτώς με email στην δ/ση info@clickcleaning.gr στο οποίο θα αναφέρεται οπωσδήποτε ο κωδικός παραγγελίας, το λόγο που το επιστρέφετε και τον κωδικό του προϊόντος με το οποίο θέλετε να το αντικαταστήσετε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-5721549  Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 16:00.

Επιστροφή Χρημάτων

Εάν για οποιοδήποτε άλλο λόγο επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και δε σας ενδιαφέρει η αντικατάστασή του με κάποιο άλλο, επιβάλεται να αποστέλλεται το αίτημα σας γραπτώς με email στην δ/ση info@clickcleaning.gr με Αίτημα Επιστροφής, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο        210-5721549  Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 16:00.

Στις περιπτώσεις επιστροφής χρημάτων επιβαρύνεστε με τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής του προϊόντος.

Αφού πραγματοποιηθεί η επιστροφή και διαπιστωθεί πως το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί, θα γίνει επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών

Δηλώνουμε ρητά πως η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται μόνο με τον ίδιο τρόπο που εξοφλήθηκε η παραγγελία.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη εδώ

Close